Cookiebeleid

Cookies

PuurPersoonlijk Uitvaartbegeleiding past ‘Google Analytics’ toe om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van haar website. ‘Google Analytics’ gebruikt cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Deze gegevens (waaronder uw IP-adres) worden verwerkt door Google.

De ‘Google Analytics’ cookies kunt u herkennen aan de naam die begint met ‘__utm’, de bewaartermijn is maximaal 2 jaar. U kunt hier meer lezen over ‘Google Analytics’.
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Bij de inrichting van ‘Google Analytics’ hebben wij de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
• Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
• De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
• Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site.
(
http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631)

Cookie instellingen